Piotrków Trybunalski to miasto, które w tym roku obchodzi rocznicę 800-lecia. Dlatego postanowiliśmy zaprosić osoby piszące krótkie, satyryczne utwory do udziału w naszym konkursie. „Konkurs na fraszkę trybunalską” miał pięć edycji w latach 2005-2009 i cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród amatorów jak i uznanych literatów. W tym roku chcemy powrócić do tej idei, sprowokowani niejako, jubileuszem naszego Miasta. Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

REGULAMIN KONKURSU:
– Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników twórczością literacką, umożliwienie publikacji i prezentacji najlepszych fraszek.
– Organizatorem Konkursu jest Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim.
– Tematem tej edycji Konkursu jest „800 lat”
– Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora – Centrum idei „Ku Demokracji”, ul. Rycerska 3, 97-300 Piotrków Tryb., w terminie do 31 LIPCA 2017 r. zestawu własnych, niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach utworów w trzech egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4. Na kopercie należy umieścić dopisek „FRASZKA TRYBUNALSKA”.
– Prace należy opatrzyć godłem, a w oddzielnej, zaklejonej kopercie, należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Godło powinno być słowem lub zestawem słów (prosimy nie stosować symboli graficznych).
– Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw fraszek (od trzech do dziesięciu). Uczestnicy, którzy nadeślą więcej niż jeden zestaw określony w regulaminie, po otwarciu kopert z godłami zostaną zdyskwalifikowani.
– Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu br. Dla autorów najlepszych fraszek przewidziano nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 2.000 zł.
– Organizatorzy planują wydanie zbioru nagrodzonych utworów bez honorariów autorskich.
– Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie utworów w wydawnictwie pokonkursowym, w lokalnych środkach masowego przekazu i na ujawnienie danych osobowych laureatów. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs.

Szef Rady Programowej
Centrum idei „Ku Demokracji”
Witold Stawski

regulamin fraszki PDF