26 lipca 2015 r. godz. 11:30 – Dziedziniec Centrum Idei Ku Demokracji