26 lipca 2015 r. godz. 11:30 – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”