13 grudnia 2015 r. – 13 stycznia 2016 r. – Galeria „Śnieżne krużganki”