2 września – 3 października 2018 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”